Posts filed under ‘TRẦN CAO DUYÊN’

TRANG THƠ TRẦN CAO DUYÊN

TRẦN CAO DUYÊN

Hiện cư trú: Sa Huỳnh (Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi)

Là giáo viênTrường THCS Phổ Châu, Đức Phổ, Quảng Ngãi
Hội viên Hội VHNT Quảng Ngãi

TRANG THƠ TRẦN CAO DUYÊN

(more…)

Tháng Một 14, 2011 at 6:38 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 409 634 Người

Chuyên mục